Kvalitetspolicy

  • Varje kontakt med oss, våra produkter och tjänster skall vara en bra referens för framtida samarbete.
  • Vår inriktning är att ständigt arbeta mot felfria leveranser i rätt tid.
  • Det är den enskildes ansvar att lämna över rätt produkt till nästa operatör i kejdan.