Affärsidé

Lankapaja Industri skall inrikta sig mot branscherna verkstadsindustri, logistik och detaljhandel.

Verksamheten skall dels utveckla och tillverka kompletta produkter baserade på rörkonstruktioner dels tillverka komponenter med fokus på förädling av rör.

Produktionen skall inrikta sig på företrädesvis små till medelstora serier.

Huvudsakligt geografiskt område är Norden.